logofala
MEW Lubicz Dolny

Projekt realizowany we współpracy z: EKO Bydgoszcz


Kontakt

ENERGUM Drwęca
Sp. z o.o.
ul. Młyńska 12
87-162 Lubicz Dolny


Telefon:+48 (56) 678-22-06
Fax:+48 (56) 678-22-17
Adres www:www.energum.pl
E-mail:kontakt@energum.pl
NIP:879-23-64-382
REGON:871675143
KRS:0000171677, Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:400.000 zł