logofala
MEW Lubicz Dolny

Projekt realizowany we współpracy z: EKO Bydgoszcz


Ekologia a projekt MEW Lubicz Dolny

Spółka Energum Drwęca przykłada szczególną wagę do aspektów środowiskowych swojej działalności. Elektrownia wodna jest jednym z najczystszych możliwych źródeł energii. Energia wyprodukowana w takim obiekcie pochodzi w 100% ze źródeł odnawialnych.

Podczas wytwarzania energii przez elektrownię wodną do atmosfery nie dostają się żadne zanieczyszczenia, a poziom emitowanego hałasu (ze względu na małą prędkość obrotową wirników turbin) jest niski. Małe elektrownie wodne wpływają korzystnie na poziom wód gruntowych i retencję wód, uspokajają nurt rzeki i zatrzymują zjawiska erozji dennej i bocznej. Wyposażone w odpowiednie urządzenia ochrony ryb nie powodują szkód dla środowiska.

Inwestor - Energum Drwęca zamierza przywrócić do użytku niewykorzystywany kanał derywacyjny na zakolu rzeki Drwęcy oraz wybudować przepławkę umożliwiającą rybom dwuśrodowiskowym swobodne ominięcie elektrowni wodnej. Całość poprzedzona została analizami z Polskim Związkiem Wędkarskim, Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz wykonaniem operatu wpływu inwestycji na środowisko. Opinie tych podmiotów zostały wzięte pod uwagę przy realizowaniu projektu, co pozwoliło na stworzenie koncepcji inwestycji w pełni proekologicznej, na terenie NATURA 2000.