logofala
MEW Lubicz Dolny

Projekt realizowany we współpracy z: EKO Bydgoszcz


Zakończenie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie

1.08.2009 - autor: M.Drzewiecki

Niezmiernie miło nam poinformować, że Instytucja Wdrażająca IW-IPiEO dokonała pozytywnej formalnej oceny wniosku podmiotu Energum Drwęca Spółka z o.o. w zakresie odbudowy kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny

Lista wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną IPiEO

Przedłużenie terminu zakończenia oceny formalnej do 30.06.2009

3.06.2009 - autor: M.Drzewiecki

Instytucja Wdrażająca IW-IPiEO informuje, iż z uwagi na ilość i jakość złożonych wniosków w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.4/2009, termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 30 czerwca 2009r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

14.04.2009 - autor: M.Drzewiecki

Dnia 14. kwietnia w Instytucie Paliw i Energii odnawialnej złożony został wniosek o dofinansowanie projektu inwestycji MEW Lubicz Dolny. Projekt wg założeń przewidziany jest do realizacji w latach 2009-2010. Konkurs rozstrzygany jest dwuetapowo a jego wyniki znane będą w połowie bieżącego roku.

Uruchomienie strony projektu MEW Lubicz Dolny

18.03.2009 - autor: M.Drzewiecki

Witamy serdecznie na stronie informacyjnej dotyczącej projektu stworzenia Małej Elektrowni Wodnej na rzece Drwęca, w miejscowości Lubicz Dolny. Inwestycja obejmuje: zamontowanie i uruchomienie dwóch turbin Kaplana działających w trybie przepływowym, odtworzenie kanału derywacyjnego i wybudowanie na nim przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych.

Ze względu na lokalizację projektu na terenach Rezerwatu Przyrody Rzeki Drwęca, wyznaczonego w celu ochrony zagrożonych gatunków ryb (m.in. troć, minóg rzeczny, certa, łosoś szlachetny), inwestor - Energum Drwęca Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na spełnienie wszelkich wymogów stawianych takim obiektom i funkcjonowanie w zgodzie z istniejącym ekosystemem.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2010. Firma wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.4 Programu Infrastruktura i Środowisko. Po uruchomieniu inwestycji, inwestor przewiduje udostępnienie w celach edukacyjnych dwóch ścieżek: przyrodniczej i historycznej. Ścieżki będą przewodnikiem na temat ekosystemu Rzeki Drwęca dla młodzieży.