logofala
MEW Lubicz Dolny

Projekt realizowany we współpracy z: EKO Bydgoszcz


MEW Lubicz Dolny

Witamy serdecznie na stronie informacyjnej dotyczącej projektu stworzenia Małej Elektrowni Wodnej na rzece Drwęca, w miejscowości Lubicz Dolny. Inwestycja obejmuje: zamontowanie i uruchomienie dwóch turbin Kaplana działających w trybie przepływowym, odtworzenie kanału derywacyjnego i wybudowanie na nim przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych.

Ze względu na lokalizację projektu na terenach Rezerwatu Przyrody Rzeki Drwęca, wyznaczonego w celu ochrony zagrożonych gatunków ryb (m.in. troć, minóg rzeczny, certa, łosoś szlachetny), inwestor - Energum Drwęca Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na spełnienie wszelkich wymogów stawianych takim obiektom i funkcjonowanie w zgodzie z istniejącym ekosystemem.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2009-2010. Firma wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 9.4 Programu Infrastruktura i Środowisko. Po uruchomieniu inwestycji, inwestor przewiduje udostępnienie w celach edukacyjnych dwóch ścieżek: przyrodniczej i historycznej. Ścieżki będą przewodnikiem na temat ekosystemu Rzeki Drwęca dla młodzieży.